ரமலான் வசந்தம் 10.06.2017

ரமலான் வசந்தம் 10.06.2017 நிகழ்ச்சியில் இஸ்லாம் வலியுறுத்தும் சகோதரத்துவம் எனும் தலைப்பில் ஷேக் முபாரக் மதனி, " தூய பொருளாதாரம் " எனும் தலைப்பில் முஜிபுர் ரஹ்மான் உமரி ஆகியோர் ஆற்றிய உரைகளை கேட்கலாம்.