ரமலான் வசந்தம் 09.06.2017

ரமலான் வசந்தம் 09.06.2017 நிகழ்ச்சியில் "வாக்குறுதிகளை பேனுதல் "எனும் தலைப்பில் ஷேக் முபாரக் மதனி, " அமல் செய்வதன் முக்கியத்துவம் அளவா? அழகா? " எனும் தலைப்பில் முஜிபுர் ரஹ்மான் உமரி ஆகியோர் ஆற்றிய உரைகளை கேட்கலாம்.