டிசம்பர் -19 அன்று மாலை 5 மணியளவில் அபுதாபி தமுமுகவின் சார்பாக அபுதாபி காலிதியா இரத்த வங்கியில்  இரத்த தான முகாம் நடைப்பெற்றது.

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.