திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கத்தில் டிச.30, 2016 அன்று என்றும் நம் நினைவில் பாபர் மசூதி மற்றும் 132வது ஆம்புலன்ஸ் அர்ப்பணிப்பு பொதுக்கூட்டம் நடைப்பெற்றது.

Page 2 of 2
Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.