பாபர் பள்ளி வழக்கில் மத்தியஸ்த தீர்வு சாத்தியமற்றது என நீதியரசர் ராஜேந்தர் சச்சார் தெரிவித்துள்ளார்.

தெலுங்கானா மாநிலத்தில் முஸ்லிம்களின் விகிதாச்சாரப்படி 12 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்க ஆளும் சந்திரசேகர ராவ் அரசு தீர்மானித்துள்ளது.

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.