இந்த நட்பு அற அடிப்படையில் ஏற்கத் தகாதது, அரசியல் அடிப்படையில் முட்டாள்தனமானது.

அமெரிக்க வாழ் உயர்சாதி NRIகள் அப்படி ஒன்றும் தொழில்நுட்பத்தில் சளைத்தவர்கள் இல்லை. சிந்துவெளிச் சில்லுகளில் உள்ள கழுதை படத்தை எல்லாம் குதிரையாக மாற்றி சிந்துவெளி நாகரிகம் திராவிடர்களுடையதல்ல, அது ஆரியர்களுடையதுதான் என்றெல்லாம் ‘நிரூபித்து’ மாட்டிக் கொண்டவர்கள் அவர்கள்.

‘அமெரிக்க இந்திய அரசியல் செயல்பாட்டுக் குழு’ (United States India Political Action Committee [USINPAC] [www.usinpac.com]) என்னும் அமைப்பு ஒன்று 2002 ல் உருவாக்கப்பட்டது. அதாவது இரட்டைக் கோபுரத் தாக்குதலுக்கு அடுத்த ஆண்டில் அமெரிக்காவில் வாழும் இந்துத்துவ ஆதரவாளர்கள் இதைச் செய்தனர்.. ‘இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம்’ என்கிற கருத்தாக்கத்தின் அடிப்படையில் முஸ்லிம்கள் மீது வெறுப்பைக் கக்குபவர்கள் ஒன்றிணையத் தோதான காலமாக அது அமைந்தது. மிக விரைவில் இந்த அமைப்பு அமெரிக்க அரசியலில் கவனத்திற்குரிய ஒன்றாக உருப்பெற்றது.

More Articles ...

Page 1 of 3