சிறுபான்மை இஸ்லாமிய சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஆதரவற்ற மற்றும் ஏழ்மை நிலையிலுள்ள மகளிருக்கு உதவும் வகையில் அவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கையை உருவாக்கும் வகையில் ‘‘முஸ்லிம் மகளிர் உதவிச் சங்கம்’’ என்ற அமைப்பு தமிழகம் முழுவதிலும் செயல்பட்டு வருகின்றது.

தமிழ்நாட்டில் வறுமைக் கோட்டிலிருக்கும் ஏழைப் பெண்கள் கருவுற்றிருக்கும் காலத்தில் அவர்களுக்கு ஏற்படும் வருவாய் இழப்பினை ஈடு செய்து, சத்தான உணவு கிடைக்கச் செய்திட தமிழக அரசு டாக்டர். முத்துலட்சுமி  ரெட்டி மகப்பேறு நிதி உதவித் திட்டத்தைச் செயல்படுத்தி வருகிறது.

தாய், தந்தை இல்லாத ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு பொருளாதார வகையில் திருமணத்திற்கு உதவுவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கம். 

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.