அவர்
மீனவர்களுக்காகத்
துடித்தார்...
மீனவ நண்பனாகவும்
படகோட்டியாகவும்
படத்தில் நடித்தார்...

23.10.2017 அன்று நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில், கந்து வட்டிக் கொடுமையால் காசிதர்மம் என்ற ஊரைச்சேர்ந்த இசக்கிமுத்து, சுப்புலட்சுமி மற்றும் குழந்தைகள் மதி சரண்யா, அட்சய பரணியா தீக்குளித்தல் குறித்த கவிதை.

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.