நீதிமன்றங்கள் வழங்கும் தீர்ப்புகள், தவறு செய்வோருக்கு அச்சத்தையும் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு ஆறுதலையும், நிவாரணத்தையும் தரவேண்டும். ஊறு செய்வோருக்கு ஊக்கத்தையும், பாதிக்கப்பட்டோருக்குத் துக்கத்தையும் தந்தால் அது இயற்கை நீதியாக இருக்க முடியுமா?

குடியரசுத் துணைத் தலைவர் பொறுப்பை இரண்டு முறை வகித்த பெருமைக்குரிய ஹமீத் அன்சாரி, ஏற்ற பொறுப்பின் பதவிக்காலம் முடிந்து விடைபெறும் வேளையில் வலியுறுத்தியுள்ள கருத்துக்களை தேசம் கவலையோடு கருத்தில்கொள்ள வேண்டியுள்ளது.

நாட்டின் 14வது குடியரசுத் தலைவராகஆர்எஸ்எஸ் ஊழியர் ராம்நாத் கோவிந்தைஅமர்த்தியதில் தனது சாமர்த்தியத்தைக்காட்டி, அதற்கு சமூக நீதியின் சாயம்பூசப்பார்க்கிறது சங்பரிவாரத்தின் அரசியல்பிரிவான பாஜக.

அணு உலைகளை வேண்டாம் என்று சொல்லும் மாநிலங்களுக்கு மின்சாரம் கிடையாது என்று மத்திய எரிசக்தி துறை அமைச்சர் பியூஸ் கோயலின் பேச்சு, அடிப்படை ஜனநாயக விழுமியங்களுக்கு விரோதமானது.

More Articles ...

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.