கலைஞர் மட்டும் முழு உடல் ஆரோக்கியத்தோடு இருந்திருந்தால் இன்றைய தமிழக அரசியல் குழப்பங்களுக்கு தீர்வு கண்டிருப்பாரா? எச்.அனஸ் ரஹ்மான் பாடி,சென்னை-50.

கமல்ஹாசனை டைம்ஸ் நவ் உள்ளிட்ட ஆங்கில சேனல்களும் கூட தலைமேல் தூக்கி வைத்து கூத்தாடும் போக்கு எதுவரை செல்லும்? சாம்ராஜ்ராயன், சென்னை-40.

கடலே இல்லாத திருச்சிக்கு கடலை கண்டபடி இழுத்து வந்து கடல் அலையா? மக்கள் தலையா? என திணறிவிழும் அளவுக்கு கூட்டம் கூட்டி காட்டிய பாஜகவின் நீட் எதிர்ப்பு கூட்டம் குறித்து தங்களின் கருத்து யாதோ? எம்.ஆசீர்வாதம், தஞ்சாவூர்.

More Articles ...

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.