வயதான மாடுகளை பாஜக தலைவர்களின் வீடுகளில் கொண்டு போய் கட்டுங்கள்! என தனது கட்சியினருக்கு லாலுபிரசாத்யாதவ் உத்தரவு போட்டுள்ளாரே? சம்சுதீன், காவேரிப்பாக்கம்.

பசு மாட்டிற்கு தனி அடையாள எண் வழங்கப்பட உள்ளதாமே? ஏ.என். காலித் முஹம்மது பாலவாக்கம்.

More Articles ...

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.