மோடியையும் அவர் வகையறாக்களையும் கவிஞர் வைரமுத்து வகை தொகையில்லாமல் புகழ்ந்திருக்கிறாரே? ஜோசப் அமலன், தூத்துக்குடி.

நவம்பரில் கமல் புதுக்கட்சி தொடங்கப்போகிறாராம்.டிசம்பரில் ரஜினி அரசியலில் குதிக்கப்போகிறாராம் இதனால் ஏதும் மாற்றம் நிகழுமா? கள யதார்த்தம் எப்படி உள்ளது மரைக்காயரே? ஆரிப்கான்,பம்மல். 

More Articles ...

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.