அச்சுறுத்திகளின் கதை…!

- ஆரூர்புதியவன்

அச்சுறுத்தல் என்பது
சிலருக்கு
ஓர் இன்பம்
அவர்களுக்கு
அது ஒரு கலை..
அச்சுறுத்திப் பழகியவருக்கு
அச்சுறுத்தாமல்
வாழவே முடியாது…
அச்சுறுத்த வாய்ப்பற்றப்
பொழுதுகளே
அவர்களுக்கு பெரிய
அச்சுறுத்தல் ஆகிவிடும்…?

அச்சுறுத்தப் படுவோரின்
மனஉளைச்சல்
இவர்களுக்கு
மட்டிலா மகிழ்ச்சி தரும்.

அச்சுறுத்தப் படுவோரின்
கெஞ்சல்களே
இவர்கள் துய்க்கும்
கீதங்கள் ஆகும்…

அச்சுறுத்தப்படுபவர்கள்
அழுது, புலம்பி,
அடிபணிந்து
துடிதுடிப்பதைக்
காணும் போது
ஓர் அச்சுறுத்தி
அடையும் இன்பம்,
அவனுக்கு
ஆகச்சிறந்த
போகத்திலும் கூட
கிடைப்பதில்லை..!

யாரை அச்சுறுத்துவது
என்பதுதான்
ஓர் அச்சுறுத்திக்கு
ஒரு நாளின்

முதல் சிந்தனை..!
கண்ணீர் வழியும்
கண்களைக் கண்டு
ரசிக்கா விட்டால்
அன்றைய இரவு
அச்சுறுத்திக்குத்
தூக்கமே இல்லாத
துன்ப இரவாகும்..?

அப்பாவிகளை

உளைச்சலுக்குள்ளாக்குவதில்
ஆனந்த மடையும்
அச்சுறுத்திகள்
அறிவதில்லை..
எல்லா அச்சுறுத்தலுக்கும்
ஓர் எதிர்வினை
உண்டென்பதை…
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button